top of page

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดอาสค์เกท  ซัปโปโรแคมปัส

ฮอกไกโด ซัปโปโร-ชิ โทโยฮิระ-คุ โทโยฮิระ 3-3-1-24

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจัดทำขึ้นโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์และระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ (2 ปี) (1 ปีครึ่ง)

th_shingaku

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับวิทยาลัย

หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ (2 ปี) (1 ปีครึ่ง)
th_ippan

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ไม่จำเป็นต้องสอบ EJU เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ วิทยาลัยเฉพาะทาง และต้องการพัฒนาทักษะการสนทนา และเรียนรู้สังคมญี่ปุ่น 

บางปีอาจมีการงดเปิดห้องเรียนใหม่สำหรับบางหลักสูตร โปรดสอบถามเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

ไม่ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ หรือ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 

ทางโรงเรียนพร้อมช่วยสนับสนุนนักเรียนแต่ละคนให้บรรลุวัตถุประสงค์และความคาดหวังอย่างเต็มที่

th_gakuhi

ค่าเล่าเรียน

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่า หรือ มีวีซ่าระยะสั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
เนื่องจากนักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องจ่ายค่าประกันสังคม

โปรดชำระค่าประกันกับทางสำนักงานเขตที่อยู่อาศัย

นอกจากประกันสังคมแล้ว โปรดทำการซื้อประกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย

th_shogakukin

สำหรับผู้มีความตั้งใจ

ระบบทุนการศึกษา

สนับสนุนค่าเล่าเรียนจำนวนทั้งสิ้น 150,000 เยน
เงินสนับสนุน : 25,000 เยนต่อเดือน
ระยะเวลาสนับสนุน: 6 เดือน 
จำนวนผู้มีสิทธิ์รับทุน : ภาคการศึกษาละ 1 คน ( 1 ภาคการศึกษา = 6 เดือน ) รวมปีละ 2 คน

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถตั้งใจและมีสมาธิกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนจากทางโรงเรียน

โดยจะทำการคัดเลือกจากผลการเรียนและการเข้าชั้นเรียน

เป็นต้น พยายามเข้านะทุกคน!

アンカー 1

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่นักเรียนต้องการ ตั้งแต่ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป

หลักสูตรนี้สามารถลงทะเบียนและเริ่มเรียน ณ ช่วงเวลาไหนก็ได้

เพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นนักเรียนต่างชาติทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจมาเรียนเป็นอย่างมาก 

【คุณสมบัติสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียน】​

1. อายุ 18 ขึ้นไป (โปรดปรึกษาทางโรงเรียนสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่าข้างต้น) /

2. ผู้ที่ถือวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าสำหรับ Working Holiday ฯลฯ) หรือ ผู้ที่มีความพร้อมในการยื่นขอวีซ่า

ระดับชั้นเรียน

ชั้นเรียนจะมีตั้งแต่สำหรับผู้เริ่มต้น จนถึงระดับสูง

ซึ่งก่อนลงทะเบียนเรียน จะมีการสัมภาษณ์ทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดระดับชั้นเรียน

 จุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน, การเขียน, การฟัง และการพูด อย่างสมดุลซึ่งกันและกัน

* กรณีที่มีนักเรียนต่อชั้นน้อยกว่า 5 คน อาจจะไม่มีการเรียนการสอนในระดับนั้นๆ

* ระดับชั้นเรียนนั้นจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี โปรดติดต่อทางโรงเรียนสำรับข้อมูลเพิ่มเติม
 

【ค่าใช้จ่าย】

​ตัวอย่าง) หลักสูตรหนึ่งเดือน ณ เวลาที่สมัคร

* ค่าที่พักอาศัยเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวของนักเรียน (โปรดติดต่อในกรณีที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาให้)

* โปรดทำการซื้อประกันเดินทางล่วงหน้าด้วยตัวเอง หรือ โปรดติดต่อในกรณีที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาให้
(ตัวอย่างประกันการเดินทาง : (ชื่อประกัน) VIVA VIDA・3,700 เยน ต่อ 1 เดือน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา))

* วันสอบ, วันที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม หรือ วันสำเร็จการศึกษา จะนับเป็นวันที่มีการเรียนการสอน

หลักสูตรอื่นๆ

นอกจากผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนั้น ทางโรงเรียนยังมี Private Lesson, Group Lesson 

และ Package Course สำหรับคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นมือใหม่ และผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย

​**Temporarily, this course is not available.

bottom of page