โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดอาสค์เกท  ซัปโปโรแคมปัส

ฮอกไกโด ซัปโปโร-ชิ โทโยฮิระ-คุ โทโยฮิระ 3-3-1-24

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจัดทำขึ้นโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์และระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ (2 ปี) (1 ปีครึ่ง)

 

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับวิทยาลัย

หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ (2 ปี) (1 ปีครึ่ง)
 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ไม่จำเป็นต้องสอบ EJU เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ วิทยาลัยเฉพาะทาง และต้องการพัฒนาทักษะการสนทนา และเรียนรู้สังคมญี่ปุ่น 

บางปีอาจมีการงดเปิดห้องเรียนใหม่สำหรับบางหลักสูตร โปรดสอบถามเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

ไม่ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ หรือ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 

ทางโรงเรียนพร้อมช่วยสนับสนุนนักเรียนแต่ละคนให้บรรลุวัตถุประสงค์และความคาดหวังอย่างเต็มที่

 

ค่าเล่าเรียน

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่า หรือ มีวีซ่าระยะสั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
เนื่องจากนักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องจ่ายค่าประกันสังคม

โปรดชำระค่าประกันกับทางสำนักงานเขตที่อยู่อาศัย

นอกจากประกันสังคมแล้ว โปรดทำการซื้อประกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย

 

สำหรับผู้มีความตั้งใจ

ระบบทุนการศึกษา

สนับสนุนค่าเล่าเรียนจำนวนทั้งสิ้น 150,000 เยน
เงินสนับสนุน : 25,000 เยนต่อเดือน
ระยะเวลาสนับสนุน: 6 เดือน 
จำนวนผู้มีสิทธิ์รับทุน : ภาคการศึกษาละ 1 คน ( 1 ภาคการศึกษา = 6 เดือน ) รวมปีละ 2 คน

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถตั้งใจและมีสมาธิกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนจากทางโรงเรียน

โดยจะทำการคัดเลือกจากผลการเรียนและการเข้าชั้นเรียน

เป็นต้น พยายามเข้านะทุกคน!

หลักสูตรอื่นๆ

นอกจากผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนั้น ทางโรงเรียนยังมี Private Lesson, Group Lesson 

และ Package Course สำหรับคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นมือใหม่ และผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย

​**Temporarily, this course is not available.