top of page

Trường Nhật ngữ Hokkaido AskGate  Cơ sở chính tại Sapporo

Hokkaido, Sapporo, Toyohira-ku, Toyohira 3-3-1-24

Hướng dẫn quy trình nhập học

Xin vui lòng xác nhận điều kiện nhập học, thời gian làm thủ tục đăng ký,...

Quy trình nhập học

Thời gian để hoàn thành thủ tục nhập học được đề xuất bên dưới.

Đối với người có visa ngắn hạn hay các loại visa khác, xin vui lòng liên hệ để trao đổi thêm thông tin chi tiết.

Quy trình nhập học

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký

Điều kiện nhập học

Ứng viên đáp ứng các điều kiện dưới đây
1. Hoàn thành hệ đào tạo chính quy 12 năm theo chương trình giảng dạy của từng nước.
2. 18 tuổi trở lên
* Nếu không đáp ứng đủ những điều kiện trên, xin vui lòng trao đổi thêm với nhân viên nhà trường.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tại đây.

bottom of page